VUCA vs BANI – új mozaikszó született a világ leírására

VUCA világban élünk: ez a jellemzés az utóbbi évtizedekben nagyon találónak bizonyult. Ugyanakkor, ezen a szemüvegen keresztül nézve, manapság már nem vonhatók le hasznos következtetések ebből a modellből. Úgy tűnik, hogy a VUCÁ-nál nagyobb káosszal kell szembenéznünk mind a politika, a globális felmelegedés, a világjárvány és az élet számos egyéb területén. A VUCA helyett a BANI immáron sokkal helytállóbb és kifejezőbb világunkra. 

Mi az a VUCA – vagy még inkább, mit jelentett a VUCA?

Mindenki számára ismerősen cseng a VUCA betűszó – nem csoda, hiszen már majdnem négy évtizede van a köztudatban. A mozaikszó a 

Volatile (gyorsan változó),
Uncertain (kiszámíthatatlan),
Complex (bonyolult) és
Ambiguous (bizonytalan)

szavakból áll össze, amelyekkel a hidegháborús időszakot jellemezték. Ezt követően kiváló kiindulópontként szolgált a munka, a gondolkodás és általában a világ értelmezésének agilis és önorientált megközelítése szempontjából. A helyzet azonban lényegesen megváltozott, amióta az 1980-as években a fenti kifejezés megszületett. A „komplexitás” például azóta már káosszá fejlődött.

A VUCA környezet lényegesen megváltozott

Nem csak arról van szó, hogy a kifejezés a túl széles körű elterjedés és a túlzott használat következtében elvesztette eredeti jelentését, hanem arról is, hogy a továbbiakban már nem ad hasznos választ az alapkérdésre: Hogyan kezeljük észszerűen a jelenlegi körülményeket? Ez már nem VUCA környezet. Olyan új helyzet alakult ki, ami új terminológiát igényel. Új nyelvet kell találnunk a megváltozott világ jelenségeinek magyarázatához és értelmezéséhez.

https://www.high-endrolex.com/29

Miért BANI? Dióhéjban: világos képet fest arról, hogyan néz ki manapság számunkra a világ, és minden szempontot kézzelfoghatóbbá tesz. 

 • Ami korábban változékony volt, az megbízhatatlanná, törékennyé vált.
 • Az emberek már nem pusztán bizonytalannak érzik magukat, hanem aggódnak, szoronganak.
 • A dolgok nem bonyolultak és összetettek, hanem ehelyett nem-lineáris logikai rendszerek szerint működnek.
 • Ami pedig korábban többértelműnek tűnt, az mára már érthetetlenné vált.

Nézzük meg közelebbről a dolgot.

Mit jelent a BANI?

A VUCA betűszóhoz hasonlóan itt is minden egyes betű konkrét jelentéssel bír, amelyek összessége alkotja a koncepciót.

„B”, mint Brittle (törékeny)

A törékeny dolgokra nem támaszkodhatunk. A megbízhatónak, rugalmasnak vagy épp törhetetlennek tűnő dolgok is hirtelen, váratlanul leomolhatnak. A töréspont nem jósolható meg előre. A BANI világban egy törékeny rendszer jól működhet a felszínen, miközben valójában a végső összeomlás szélén áll. 

A rendszer törékennyé válása gyakran a profit maximalizálásának eredménye – és ez alapvetően az élet valamennyi területére igaz. Vegyük például a

 • monokultúrás gazdálkodást, amely nagy hatásfokkal zsigereli ki a talajt, sokkal sebezhetőbbé téve azt: egy kisebb hiba is veszélyeztetheti az adott növény betakarítását.
 • az ún. erőforrás-átkot, amikor nagyobb régiók kizárólag közvetlenül azelőtt fókuszálnak a természetes erőforrásaikra, mielőtt a technológiai fejlődés teljesen felemészti azokat.

Egy olyan világban, amelyben minden összekapcsolódik – ahogy az ma érvényes – az egyik országban bekövetkező katasztrofális esemény az egész bolygón végigsöprő hatást válthat ki. Nézzük csak meg 

 • az élelmiszerellátást
 • az energiaellátást
 • a globális kereskedelmet általában.

Kritikus rendszereink lényegében összefonódnak és hiányoznak a működésbiztos rendszerek. Ha az egyik alkotóelem meghibásodik, akkor az sok más rendszer dominószerű leállását eredményezheti. 

“A” mint Anxious (szorongó)

Ennek fényében már nyilvánvalónak tűnik, hogy a BANI kifejezés következő betűje az „szorongó” szót jelzi. Amikor valaki szorong, akkor egyben tehetetlennek és döntésképtelennek is érzi magát: valamennyi rendelkezésre álló opció szörnyen rossznak bizonyulhat. Egy szorongó világban az emberek

 • folyamatosan azt várják, hogy legközelebb milyen katasztrófa következik be,
 • hajlamosak passzívvá válni, hogy elkerüljék a potenciális rossz döntéseket,
 • kétségbeesettnek érzik magukat az elszalasztott lehetőségek miatt,
 • azzal a rettenetes zsigeri érzéssel kénytelenek szembesülni, hogy olyasvalakitől függenek, aki könnyen lehet, hogy rájuk nézve negatív következményekkel járó döntéseket hozhat.

Mindenesetre, amikor egy szorongások és aggodalmak formálta környezetben mozgunk, a lényeg az, hogy megtanuljuk, hogyan kezelhetjük ezeket a körülményeket előrevivő módon. Dióhéjban: rajtunk múlik, hogy képesek vagyunk-e pozitívan tekinteni a dolgokra – és ezt úgy tehetjük meg, ha tiszta az elménk és világos gondolataink vannak. Sajnos könnyen letéríthet bennünket erről az útról, ha folyamatosan olyan híreket kapunk, amelyek tovább növelhetik a szorongásérzetünket – és látjuk is, hogy a szorongás és a depresszió a tetőfokára hág. 3

“N” mint Non-linear (nem-lineáris)

A következő szó azt jelenti, hogy az okok és a következmények már nem számíthatók ki előre. A korábbi ismeretünk szerinti logikus ok-okozati láncolatok nem-lineárissá váltak: a darabok egyszerűen nem illenek össze.

 • Kis horderejű döntéseknek aránytalan mértékű hatása lehet, ami lehet előnyös vagy pusztító is.
 • A változások csak nagy fáziskéséssel vonják maguk után a következményeket, vagy csak sokkal később válnak kézzelfoghatóvá.
 • Hiába a nagy erőfeszítések, azok nem sokat segítenek, inkább csak kifulladnak.

A jelenlegi világjárvány például egy még sosem tapasztalt válságot idézett elő a mérték, a hatókör, valamint a fertőzési és halálozási arányok tekintetében. Ugyanezek a nem-lineáris minták vonatkoznak a klímaváltozásra is. A globális felmelegedés, amit ma érzékelünk, valójában az iparágak 1980 körül meghozott döntéseinek az eredménye. 

Ugyanez érvényes a közgazdaságtan, a biológiai rendszerek, az egészségügy stb. terén is.

“I” mint Incomprehensible (érthetetlen)

Az egyes események, döntések és okok nem-lineáris következményei úgy tűnnek, mintha nélkülöznének mindenfajta logikát vagy célt – egyszerűen érthetetlenek. Nem tudjuk felfogni az okot, mert lehet, hogy már rég elmúlt, vagy túlzottan rémesnek vagy nevetségesnek tűnik. Ez groteszkké teheti a dolgok elemzését, és egyszerűen értelmetlennek látjuk az egészet.

Érdekes módon a válasz megtalálásában az sem segít, ha több információ és adat áll a rendelkezésünkre.

 1. A potenciálisan értékelhető jelek mellett egyúttal a zaj is növekszik.
 2. A képességünk pedig, hogy értelmezni tudjuk a minket körülvevő világot, továbbra is ugyanolyan marad.
 3. Ennélfogva a több információ csak túlterhelheti a gondolkodási kapacitásunkat.

Statisztikák bizonyítják, hogy új keretrendszerre van szükség

Első pillantásra ezek a megfigyelések a korábbi VUCA világ végét vetíthetik előre. A BANI meglehetősen disztópikus, sőt apokaliptikus szemléletnek tűnhet.

Lévén pontosabb és tömörebb, mint a VUCA, a BANI betűszó produktív keretet kínál ahhoz, hogy

 • Újra megértsük a minket körülvevő világot
 • Jobban átlássuk az okok és okozatok közötti összefüggéseket
 • Stabil struktúrákat találjunk ahhoz, hogy meghatározzuk a világban végbemenő folyamatokat

Ennélfogva a mozaikszó minden egyes betűje egyben utalás is azokra az életképes opciókra, amelyet a jelen kihívásokra válaszképpen adhatunk:

 • Ha valami törékeny, akkor teherbírásra és ellenálló képességre van szükség,
 • Ha szorongunk, akkor empátiára és tudatosságra van szükség,
 • Ha valami nem-lineáris, akkor kontextusra és alkalmazkodóképességre van szükség,
 • Ha pedig valami értelmetlen, akkor átláthatóságra és intuícióra van szükség.

A BANI keretrendszer = egy alulértékelt kapu, amely a jövőre nyílik

Nyilvánvaló, hogy ezek inkább reakciók az egyes problémákra, mintsem megoldások. De egyben jelzik azt is, hogy a probléma a legmélyebb szorongásunk ellenére is megoldható. Világos, hogy elhagytuk a VUCA világot, és egy új (BANI) szintre vagy szakaszba léptünk:

 • A világban zajló folyamatok erőteljesek és még nem ismerjük a teljes hatásukat.
 • Azok a rendszerek, amikre eddig támaszkodtunk, megváltozni látszanak – beleértve a kereskedelmi, információs, társadalmi és együttműködési rendszereinket.
 • És a változásoknak mindig ára van.

A BANI-val most egy új nyelv áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy leírhassuk és felfoghassuk a körülöttünk zajló történéseket. Alapot biztosít számunkra, amire építhetünk és amelynek segítségével új megközelítéseket dolgozhatunk ki. Ez egy lehetőség, amit megragadhatunk. Vizsgáljuk meg hát, hogy milyen opcióink vannak.

Cselekedjünk közösen és találjuk meg a módját, hogyan léphetünk előre hatékonyan és fenntartható módon. Egyetértünk?

Stephan Grabmeier „BANI versus VUCA: a new acronym to describe the world” című írása alapján.