fbpx

Szervezetfejlesztés

OD CONCEPT

Jövőálló szervezetek

Napjaink szervezeteinél a változások állandóak, válságok, nehézségek rendszeresen kialakulnak. Okozhatják ezeket külső erők vagy alakíthatják belső strukturális okok, az egyetlen biztos az állandó bizonytalanság. A szervezet feladata, hogy a kilengések után visszataláljon egy egyensúlyi pontra: a kihívásokkal szemben megőrizze alapvető funkcióit, törekedni tudjon az egyensúlyi helyzetre, minimalizálja a károsító hatásokat. A szervezet feladata, hogy adaptálódjon, újraszervezze magát, miközben az identitása megmarad. A sikeres működés alapja a reziliens működés, amely a csapatokban és az egyénekben gyökerezik.

A szervezeti reziliencia 3 kiemelt pilléren nyugszik:

a szervezet/szervezeti egység rugalmassága (pl.: méret, felépítés, döntési struktúra és reakcióidő, folyamatok egymásra épülésében rejlő kockázatok és tartalékok, információs csatornák hatékonysága…stb.)

operatív rugalmasság (termelési, szolgáltatásnyújtási keretrendszer, ellátási-lánc és/vagy vevődiverzifikáció, beszerzési és értékesítési folyamatok, bürokratizáltság, erőforrás-ellátottság, kompetenciaportfólió…stb.) és

kulturális összetevők (pl.: szervezeti értékek, normák, emberközpontú vezetés, pszichológiai biztonság, pozitív jövőkép, a gyakorlatban tetten érhető szervezeti értékek, tanuláshoz, fejlődéshez, változáshoz, sikerhez-kudarchoz való viszony… stb.)

Akárcsak az emberi rezilienciának, a szervezeti rezilienciának is fontos alapja az érett önazonosság/identitás (vízió), a szilárd célkitűzések (misszió) és a kiforrott értékrend (értékek, normák).

A vállalat rugalmas ellenállóképessége nem egy egzakt tulajdonság, sokkal inkább készségek, képességek, attitűdök összessége – egy szemléletmód, ami fejleszthető.

Hiszünk abban, hogy a reziliens szemléletmód elsajátításával a szervezetek barátukká tudják tenni a változásokat. Szervezetfejlesztési projektjeinkkel ezt a szemléletmódváltást támogatjuk.

Építsük fel együtt a jövő szervezetét,