Emberi vezetés

Ahogy a rutinfeladatok nagy részét átveszik a számítógépek, az emberi hozzáadott érték egyre inkább a kreativitás, az innováció irányába mozdul el, és ezzel párhuzamosan a vezető szerepe is megváltozik.

Amikor az érzékelt hatalmi távolság nagy, az nem tesz jót sem a csapat, sem az egyén kreativitásának, motivációjának, bénítólag hat az önállóságra, sérülhet az érzékelt pszichológiai biztonság. A vezető – vállalati kultúrától függetlenül – sokat tehet azért, hogy autentikus jelenlétével megalapozza az iránta táplált valós tiszteletet, mégis emberi és megközelíthető maradjon.

Adam Galinsky és Maurice Schweitzer kutatók által kidolgozott és Friend & Foe című könyvükben publikált elméletük alapján ennek képlete a következő négy egyszerű lépésből áll össze:

  1. A hitelesség megteremtése:

Alapozza meg szakmai hitelességét mások támogatásával. Legyen mások mentora, tanítson, adjon tanácsot, mondja el a véleményét úgy, hogy nyitott marad mások, akár az önétől gyökeresen eltérő véleményére.

  1. Mutasson melegséget, törődést:

Érezze jól magát másokkal. Mosolyogjon! Győződjön meg róla, hogy többet hallgat másokat, mint amennyit ön beszél. Teremtse meg a feltételeit, hogy emberként kapcsolódhassanak önhöz.

  1. Csökkentse a státuszkülönbséget és szüntesse meg ennek jeleit:

Az emberek nagyobb valószínűséggel bíznak másokban, akik ugyanolyan szinten vannak, mint ők. Terelje el a hangsúlyt az hatalmi erőviszonyokról, és hangsúlyozza inkább azokat, amelyek ugyanolyanná teszik, mint mások. Ennek egy módja, ha kerüli a státuszszimbólumokat, eltávolít minden olyan dolgot az irodájából, amelyek megerősítik azt a tényt, hogy hatalma van a másik személy felett, legyen az egy főnöki fotel vagy egy túlméretezett íróasztal.

  1. Legyen bátran gyarló:

Ismerje el, ha hibázik, mutassa meg, hogy ön is ember.  Lehet néha egy kicsit ügyetlen vagy esetlen. Ha ön felvállalja sebezhetőségét, példát ad, és mások sem tagadják majd el hibáikat, hanem készen állnak majd felvállalni azokat, és tanulni belőlük. Legyen az élő példája, hogy tévedni emberi dolog. (Fontos figyelmeztetés! Ne felejtse el megalapozni a hitelességét, mielőtt megmutatná a sebezhetőségét.)