GD Asszertivitás kérdőív

A következő állításokról döntsd el, hogy mennyire jellemzőek rád nézve.

Jelöld az Inkább igaz választ, ha gyakran cselekszel úgy, ahogy az az állításban le van írva.Az  inkább hamis választ pedig akkor jelöld,ha jellemzően nem, vagy ritkán viselkedsz az állításban megfogalmazott módon.

Az állítások megítélésekor az önismereted alapján válaszolj és ne arra, hogy véleményed szerint milyen lenne a „helyes” viselkedés.
/
Gyakran mondok igent, amikor nemet szeretnék mondani.
Védem a jogaimat, anélkül, hogy másokét csorbítanám.
Jobban szeretem nem kimutatni azt, amit gondolok vagy érzek, ha nem ismerem jól a másik embert.
Inkább tekintélyelvű vagyok.
Általában könnyebb és jobb közvetítő által cselekedni, mint közvetlenül.
Nem félek kritizálni, és megmondani az embereknek, amit gondolok.
Nem merek visszautasítani bizonyos feladatokat, amelyek nyilvánvalóan nem tartoznak a hatáskörömbe.
Nem félek kimondani a véleményemet, még ellenséges beszélgetőpartnereknek sem.
Vita esetén jobban szeretek visszahúzódni és így kihasználni mások gyenge pontjait.
Néha a szememre vetik, hogy örök ellentmondó vagyok.
Nehezemre esik végighallgatni a többieket.
A meggyőzésnek vannak technikái, fogásai, amiket használni is kell.
Jól tudok mások hiúságának hízelegni.
A többiekkel való kapcsolatom inkább a bizalomra épül, mint az alárendeltségre vagy a számításra.
Jobban szeretek nem kérni segítséget a kollégáimtól; még azt hinnék rólam, hogy nem vagyok kompetens.
Félénk vagyok és leblokkolok, ha szokatlan dolgokat kell végrehajtanom.
Nem szeretek mások érzéseit sértő dolgokat közvetlenül kimondani.
Könnyed vagyok a négyszemközti megbeszéléseken.
Sokszor eljátszom a gondolattal: hogyan érhetném el másképpen a célomat?
Sokat beszélek, és gyakran más szavába vágok, anélkül, hogy időben észrevenném.
Ambiciózus vagyok, és kész vagyok mindent megtenni azért, hogy elérjem a célomat.
Nyílt kártyákkal játszani az úttörőknek való, többet ér a ravaszkodás.
Nézeteltérés esetén reális kompromisszumokra törekszem, kölcsönös érdekek alapján.
Jobban szeretek nyílt kártyákkal játszani.
Hajlamos vagyok későbbre halasztani azt, amit meg kell tennem.
Gyakran félbehagyom a dolgaimat.
Általában olyannak mutatom magam, amilyen vagyok, nem palástolom az érzéseimet.
Sok kell ahhoz, hogy félénkké váljak.
Mások megfélemlítése sokszor jó megoldás a hatalom megszerzésére.
Ha egyszer vesztek, vissza tudok vágni alkalomadtán.
Jó módszer a másik elbizonytalanítására, ha felfedjük az ellentmondásait és a következetlenségeit.
A cél igen gyakran szentesíti az eszközt.
Képes vagyok arra, hogy önmagam legyek úgy, hogy a társaim is elfogadnak.
Ha nem értek egyet, ezt meg merem mondani érzelmi kitörés nélkül, és megértésre találok.
Vigyázok arra, hogy ne zavarjak másokat.
Nehezemre esik állást foglalni és választani.
Nem szeretek egyedül lenni a véleményemmel egy csoporton belül, ebben az esetben inkább hallgatok.
Nem félek közönség előtt beszélni.
Az élet csak erőfeszítések és küzdelmek sorozata.
Nem félek a veszélyes és kockázatos kihívásoktól.
A konfliktusok kirobbantása hatásosabb lehet, mint a feszültségek csökkentése.
Szeretek pszichológiai módszereket kipróbálni a hozzátartozóimon.
Tudok figyelni, és nem vágok más szavába.
Véghezviszem azt, amit elhatároztam.
Nem félek kifejezni úgy az érzéseimet, ahogy bennem vannak.
Előfordul, hogy folyosói pletykákat terjesztek, néha szóbeszéd tárgya is lesz.
A hízelgés még mindig jó módszer arra, hogy megkapjuk, amit akarunk.
Nehezen tudom betartani a rendelkezésemre álló időt, mikor beszélek.
Tudok bánni a csipkelődő iróniával.
Szolgálatkész vagyok, és könnyű velem együtt élni; néha még hagyom is magam kihasználni.
Jobban szeretek figyelni, mint részt venni valamiben.
Jobban szeretek a kulisszák mögött lenni, mint az első sorban.
Szerintem a manipuláció nem hatékony megoldás.
A hazugságra néha szükség van, hogy elérjük a célunkat.
Beszédemmel gyakran sokkolom az embereket.
Jobban szeretek farkas lenni, mint bárány.
Mások manipulálása gyakran az egyetlen hasznos eszköz céljaink eléréséhez.
Általában hatékonyan tudok tiltakozni, anélkül, hogy agresszív lennék.
Úgy gondolom, hogy a személyes problémák megoldásához nem mindig kell feltárni a valódi okokat.
Nem szeretem rossz színben feltüntetni magam.
Véglegesítés