GD Interkulturális érzékenység skála

Az alábbi állítások sora azt segít beazonosítani, mennyire vagyunk nyitottak és érzékenyek más kultúrákkal való interakciókra. Nincsenek jó vagy rossz válaszok. Kérjük, ne gondolkozz sokat a válaszokon, rögzítsd első benyomásod, jelölve az állításokkal való egyetértésednek vagy egyet nem értésednek mértékét/fokát!
/
Élvezem az interakciót más kultúrájú emberekkel.
Úgy gondolom, hogy a más kultúrájú emberek szűklátókörűek.
Eléggé magabiztos vagyok a más kultúrájú emberekkel való interakció során.
Eléggé magabiztos vagyok a más kultúrájú emberekkel való interakció során.
Mindig tudom, hogy mit mondjak a más kultúrájú emberekkel való interakció során.
Olyan közvetlen vagyok, amilyen lenni szeretnék más kultúrájú emberekkel való interakció során.
Nem szeretek más kultúrájú emberekkel lenni.
Tisztelem a más kultúrájú emberek értékeit.
Könnyen ideges leszek a más kultúrájú emberekkel való interakció során.
Magabiztosnak érzem magam a más kultúrájú emberekkel való interakció során.
Inkább várok, mielőtt benyomást formálnék kulturálisan különböző társaimról.
Gyakran elbátortalanodom, amikor más kultúrájú emberekkel vagyok.
Nyitott vagyok más kultúrájú emberekre.
Nagyon figyelmes vagyok a más kultúrájú emberekkel való interakció során.
Gyakran érzem magam haszontalannak a más kultúrájú emberekkel való interakció során.
Tiszteletben tartom, ahogy más kultúrájú emberek viselkednek.
Próbálok annyi információhoz hozzájutni, amennyihez tudok a más kultúrájú emberekkel való interakció során.
Nem fogadnám el más kultúrájú emberek véleményét.
Fogékony vagyok a kulturálisan különböző társaim apró jelzéseire az interakciónk során.
Úgy gondolom, a saját kultúrám jobb, mint más kultúrák.
Gyakran adok pozitív válaszokat a kulturálisan különböző beszélgetőtársaimnak.
Kerülöm azokat a helyzeteket, ahol más kultúrájú emberekkel kellene foglalkoznom.
Gyakran adok szóbeli, vagy nemverbális visszajelzést a más kultúrájú beszélgetőtársamnak, hogy értettem-e őt.
Élvezem a más kultúrájú társaim és köztem lévő különbségeket.
Véglegesítés